klieshe

 

liria

 

pdf "Liria" Nr. 1 - Tetor 1980
pdf "Liria" Nr. 2 - dhjetor 1980
pdf "Liria" Nr. 3 - maj 1981
pdf "Liria Nr. 4-5, - gusht 1981
pdf "Liria" Nr. 6 - dhjetor 1981
pdf Një trakt i Organizatës Marksiste-Leniniste të Kosovës, shpërndarë në vitin 1981