klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore V


Dokumenta 5

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi V (1966 - 1970)
- Parathënie
- Vendim i KQ të PPSH mbi inisiativën patriotike të punonjësve të administratës për të kaluar në prodhim
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të Partisë Punëtore të Bashkuar Poloneze me anën e së cilës demaskohet qëndrimi antimarksist i revizionistëve hrushovianë ndaj çështjes vietnameze
- Letër e hapur e KQ të PPSH drejtuar komunistëve, punonjësve, ushtarëve dhe oficerëve të vendit tonë
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi disa çështje për forcimin e mëtejshëm të demokracisë kooperativiste
pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin V të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH-së" (I-II) pdf
- Raport i mbajtur në Kongresin V të PPSH nga sekretari i parë i KQ të PPSH shoku Enver Hoxha "Mbi veprimtarinë e KQ të PPSH-së" (III-V) pdf
- Direktivat e Kongresit V të PPSH mbi planin e katërt pesëvjeçar të zhvillimit ekonomik e kultural të RPSH për vitet 1966-1970
- Përshëndetje e KQ të PPSH drejtuar BRPSH me rastin e 25-vjetorit të themelimit
- Konkluzione të Byrosë Politike të KQ të PPSH lidhur me studimin "Mbi punën e bërë dhe masat që duhen marrë nga organizatat-bazë dhe komitetet e partisë..."
- Letër e KQ të PPSH drejtuar komiteteve të partisë të rretheve "Mbi luftën kundër fesë, paragjykimeve e zakoneve fetare"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi disa masa për organizimin më të mirë të pjesëmarrjes së punonjësve të punës mendore drejtpërdrejt në punën prodhuese"
- Orientime të përgjithshme të Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi qarkullimin e kuadrove
pdf
- Deklaratë e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH "Mbi zhvillimin e themelimin e mëtejshëm të lëvizjeve revolucionare dhe të inisiativave krijuese të masave punonjëse"
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi thellimin e mëtejshëm të luftës për emancipimin e plotë të gruas dhe rritjen e rolit të saj në shoqërinë socialiste"
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi përfundimet e arritura dhe masat që duhen marrë për përhapjen e eksperiencës së përparuar dhe të eksperimentimit shkencor në bujqësi"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi punën e bërë dhe masat që duhen marrë për shfrytëzimin e plotë të aftësive prodhuese në ..."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi punën e organizatave të partisë, organizatave të masave dhe organeve shtetërore për shpikjet, racionalizimet dhe kursimet në industri e në..."
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi plotësimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1967 dhe detyrat e..."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi elektrifikimin e krejt fshatrave të vendit deri më 8 nëntor 1971..."
- Deklaratë e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH mbi agresionin e revizionistëve sovjetikë dhe të satelitëve të tyre kundër RS të Çekosllovakisë dhe popullit çekosllovak
- "Mbi gjendjen aktuale ndërkombëtare"
- "Mbi denoncimin e Traktatit të Varshavës nga RP e Shqipërisë"
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi thellimin e revolucionit socialist nëpërmjet zhvillimit të luftës klasore dhe zbatimit të vijës së masave"
- Përshëndetje e KQ të PPSH drejtuar shokut Enver Hoxha me rastin e 60-vjetorit të ditëlindjes
- Vendim i KQ të PPSH mbi studimin e historisë së PPSH
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi plotësimin e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1968 dhe ..."
- Vendim i e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH për ta shpallur vitin 1969 vit jubilar të 25-vjetorit të çlirimit të atdheut e të fitores së revolucionit popullor
- Vendim i KQ të PPSH mbi kremtimin e 100-vjetorit të ditëlindjes së V. I. Leninit
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi konkluzionet e diskutimit popullor për revolucionarizimin e mëtejshëm të shkollës sonë" pdf
- Orientime të Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi aktivizimin dhe edukimin e mëtejshëm të pensionistëve dhe të invalidëve"
- Vendim i KQ të PPSH dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH "Mbi uljen e çmimeve të shitjes me pakicë të disa mallrave të përdorimit të gjerë, mbi disa masa tjera favorizuese për kooperativat bujqësore..."
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi punën e organizatave të partisë, të masave dhe organeve ekonomike e shtetërore për rritjen e mëtejshme të rendimentit dhe forcimin e disiplinës proletare në punë"
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Ta ngremë punën organizative të partisë në nivelin e detyrave të etapës së sotme të ndërtimit socialist"
- Përshëndetje e KQ të PPSH drejtuar shkrimtarëve dhe artistëve me rastin e 25-vjtorit të themelimit të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe të Artistëve të Shqipërisë
- Komunikatë e KQ të PPSH mbi përfundimin para afatit të elektrifikimit të të gjitha fshatrave të vendit tonë
- Treguesi i lëndës
pdf