klieshe

 

PPSH Dokumenta kryesore IV


Dokumenta 4

 

Dokumenta kryesore të PPSH - Vëllimi IV (1961 - 1965)
- Parathënie
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi masat që duhen marrë për forcimin e mëtejshëm të regjimit të kursimit"
- Letër e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH drejtuar KQ të PK të Bashkimit Sovjetik dhe Këshillit të Ministrave të Bashkimit Sovjetik ku zbulohen shkaqet e vërteta të keqësimit të marrëdhënieve shqiptaro-sovjetike
- Deklaratë e KQ të PPSH "Mbi çështjen e përfundimit të traktatit të paqes me Gjermaninë"
- Promemorje e KQ të PPSH drejtuar KQ të PKBS lidhur me vendimin e padrejtë të qeverisë sovjetike për prerjen e bursave dhe dëbimin nga Bashkimi Sovjetik të studentëve shqiptarë
pdf
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi forcimin e mëtejshëm të punës për edukimin komunist të rinisë dhe mobilizimin e saj për ndërtimin e plotë të shoqërisë socialiste në vendin tonë"
- Letër e KQ të PPSH drejtuar KQ të PKBS në përgjegje të letrës shpifëse të udhëheqjes së PK të BS të 24 gushtit 1961
pdf
- Deklaratë e KQ të PPSH kundër sulmit dhe shpifjeve të N. Hrushovit në Kongresin e XXII të PK të BS
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi rezultatet e plotësimit të planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1961 dhe masat ..."
- Vendim i KQ të PPSH "Mbi zhvillimin e mëtejshëm të fiskulturës dhe sportit"
- Vendim i Plenumit të KQ të PPSH "Mbi përmirësimin e mëtejshëm të punës për përgatitjen dhe kualifikimin e kuadrit"
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi masat për zhvillimin e mëtejshëm të bujqësisë, për sigurimin e rritjes së vazhdueshme të prodhimit bujqësor" pdf
- Vendim i KQ të PPSH, i Presidiumit të Kuvendit Popullor dhe i Këshillit të Ministrave të RPSH mbi 50 vjetorin e shpalljes së pavarësisë
- Raport i mbajtur nga sekretari i parë i KQ të PPSH, shokut Enver Hoxha "Mbi gjendjen ekonomike, sociale e kulturale të fshatit dhe masat për ngritjen e mëtejshme të saj"
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi forcimin e mëtejshëm të partisë" pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi forcimin e mëtejshëm të punës ideologjike të partisë për edukimin komunist të puno-njësve" pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH mbi përfundimet e planit dhe të buxhetit të shtetit për vitin 1964 dhe detyrat e planit dhe të buxhetit për vitin 1965
- Thirrje e KQ të PPSH dhe e Këshillit të Ministrave të RPSH mbi pjesëmarrjen e masave popullore për diskutimin dhe hartimin e planit të katërt pesëvjeçar të zhvillimit të ekonomisë dhe kulturës për periudhën 1966-1970
pdf
- Raport i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi rritjen e rolit të letërsisë dhe arteve për edukimin komunist të masave"
- Vendim i Byrosë Politike të KQ të PPSH "Mbi luftën kundër burokratizmit për një metodë dhe stil revolucionar në punë"
- Treguesi i lëndës
pdf