klieshe

 

"Raporte e fjalime 1976 - 1977"

 

Raporte e fjalime 1976-1977

 

Fjalime, biseda dhe diskutime të shokut
Enver Hoxha të mbajtura gjatë viteve 1976 - 1977
Edhe nga guri mund të nxirret grurë, në qoftë se kuptohet drejt rrethimi imperialisto-revizionist pdf
Kuadrot e dalë nga shkollat ushtarake t'i pergatitim edhe si teknikë, edhe si edukatorë pdf
Organizimi dhe kontrolli të jenë në një shkallë të lartë edhe në ndërtim pdf
Të punojmë pa u lodhur për të ecur gjithnjë më përpara pdf
Pa një kthesë në kokën e njerëzve nuk bëhet dot kthesa në kulturën e ullirit pdf
Kur shkohet për ndihmë e kontroll sytë në radhë të parë të drejtohen te njerëzit pdf
Fjala e mbylljes në Kongresin e 7-të të PPSH-së pdf
Kushtetuta e vendit tonë socialist është shprehje e vullnetit të popullit pdf
Në kooperativat bujqësore të tipit të lartë kërkohen një punë më e thellë shkencore pdf
Kinematografia e televizioni u bëjnë një shërbim të madh Partisë, popullit, internacionalizmit proletar pdf
Atdheu mbrohet jo vetëm kur përgatitemi ushtarakisht, por kur jemi të fortë edhe politikisht, ideologjikisht pdf
Njeriu i edukuar nga Partia e bën vendin kopsht të lulëzuar pdf
Me punë mund të realizohen detyra më të mëdha pdf
Përgatitja e kuadrove ka një rëndësi të jashtëzakonshme për zhvillimin e vendit pdf
Rezultatet e punës edukative të organizatës së bashkimeve profesionale t'i shohim në praktikë pdf
Kush e do atdheun, duhet të mësojë edhe di ta mbrojë atë pdf
Propagandën dhe edukimin t'i matim me rezulatatet pdf
Shkenca etnografike të bëhet një pasqyrë e shkëlqyeshme e kulturës sonë popullore pdf
Kontrolli punëtor e fshatar, i drejtuar nga Partia, ndihmon që të zbulohen dhe të korigjohen të metat pdf
Rinia i jep atdheut jetë e gjallëri, Partisë gjakun e ri pdf
Çështjet teknike para së gjithash janë çështje partie pdf
Partinë e rininë, të bashkuara si një trup i vetëm me popullin, s'ka forcë në botë që t'i thyejë pdf
Si duhet të kuptohet e të thellohet më tej revolucioni tekniko-shkencor pdf