klieshe

 

"Për gruan"

 

Për gruan

 

Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 04.12.1942 deri 13.10.1955 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 25.05.1956 deri 17.12.1964 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 14.03.1966 deri 26.07.1967 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 02.09.1967 deri 04.02.1969 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 28.05.1969 deri 06.04.1971 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 01.11.1971 deri 21.01.1983 pdf
Pjesë të zgjedhura nga Veprat e shokut Enver Hoxha Periudha nga 09.05.1983 deri 29.11.1984 pdf