klieshe

 

"Për arsimin dhe edukatën"

 

Raport në Kongresin e VIII të PPSH

 

Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën prill 1942 deri qershor 1952 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën shtator 1952 deri mars 1959 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën qershor 1959 deri maj 1962 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën shtator 1962 deri tetor 1963 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën 1964 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1965 deri prill 1966 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën maj 1966 deri dhjetor 1967 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1968 deri qershor 1969 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën nëntor 1969 deri nëntor 1970 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën mars 1971 deri dhjetor 1974 pdf
Materiale të ndryshme për arsimin dhe edukimin për periudhën gusht 1975 deri nëntor 1978 pdf