klieshe

 

"Letra të zgjedhura 3"

 

Letra të zgjedhura 3

 

1946 - 1954 pdf
1955 - 1958 pdf
1959 - 1960 pdf
1961 - 1962 pdf
1963 - 1967 pdf
1968 -1969 pdf
1970 - 1972 pdf
1973 - 1975 pdf
1976 - 1979 pdf
1980 - 1981 pdf
1982 pdf
1983 pdf
1984 janar - qershor pdf
1984 korrik - shtator pdf
1984 tetor - 1985 janar pdf
Lënda pdf