klieshe

 

"Letra të zgjedhura 1"

 

Letra të zgjedhura 1

 

1945 - 1960 pdf
1961 - 1966 pdf
1967 - 1969 pdf
1970 - 1973 pdf
1974 - 1977 pdf
1978 - 1980 pdf
1981 - 1984 pdf