klieshe

 

"Letër e panjohur e Enver Hoxhës mbi Kosovën"

 

Letër e panjohur e Enver Hoxhës mbi Kosovën

 

Letër e Enver Hoxhës drejtuar KQ të PK(b) të BS mbi Kosovën dhe Metohinë pdf
Nga ditari i D. S. Çuvakinit: Shënime nga biseda me Enver Hoxhën pdf
Nga ditari i V. M. Molotovit: Shënime nga biseda me Enver Hoxhën

Vendim i byrosë politike të KQ të PK(b) të BS mbi vlerësimin e qëndrimit të D. S. Çuvakinit ndaj udhëheqjes së PKSH-së

Nga ditari i D. S. Çuvakinit: Shënime nga biseda me Omer Nishanin
pdf
Shënime nga biseda e J. V. Stalinit me Enver Hoxhën pdf
Nga ditari i D. S. Çuvakinit: Bisedë me Mehmet Shehun mbi problemin e Kosovës pdf
Faksimile e tekstit rusisht të letrës drejtuar KQ të PK(b) të BS pdf