klieshe

 

"Ditar 7"


Ditar 7

 

DITAR 7 (1965)
- Janar 1965 pdf
- Shkurt 1965 pdf
- Mars 1965 pdf
- Prill 1965 pdf
- Maj - qershor 1965 pdf
- Korrik - shtator 1965 pdf
- Tetor - nëntor 1965 pdf
- Dhjetor 1965 pdf
- Treguesi i lëndës
- Treguesi i emrave
- Treguesi gjeografik dhe i emërtimeve të tjera
pdf