EditTestamenti2
klieshe
 
Home Lebenslauf Fotoalbum Bücher Kontakt

 

zurück

zurück  

 

 

Familienfotos

 

Gjyle Hoxha,Nëna e Enver Hoxhës Halil Hoxha,Babai i Enver Hoxhës Hysen Hoxha,xhaxhai i Enver Hoxhës
Gjyle Hoxha, die Mutter Enver Hoxhas Halil Hoxha, der Vater Enver Hoxhas Hysen Hoxha, der Onkel Enver Hoxhas
Shtëpia e lindjes së Enver Hoxhës Dhoma e lindjes së Enver Hoxhës
Geburtshaus Enver Hoxhas Geburtszimmer Enver Hoxhas
Pjesëmarrësit e mbledhjes së Pavarësisë në Vlorë 1912 Enver Hoxha me familjen, më 1926
Teilnehmer an der Unabhängigkeitsversammlung in Vlora 1912 Enver Hoxha mit der Familie im Jahr 1926
Enver Hoxha me familjen në Gjirokastër, më 1933 Me motrën Sanije, 1933 Me nipin dhe Fahrijen në Bari Enver Hoxha, dhjetor 1944, në vitin e parë të lirisë
Enver Hoxha mit seiner Familie im Gjirokastra im Jahr 1933 Mit seiner Schwester Sanije 1933 Mit dem Neff und Fahrije in Bari Nexhmije Xhuglini Enver Hoxha im Dezember 1944, im ersten Jahr nach der Befreiung
1945 Enver Hoxha me fëmijët e tij Enver Hoxha me familjen e tij
1945 Enver Hoxha mit seinen Kindern Enver Hoxha mit seiner Familie
Duke peshkuar, 1959 Çaste pushimi, 1962
Fische fangend, 1959 In den Ferien, 1962
Në malin e Dajtit, 1964 Në Llogora, gusht 1969 Vlorë, 1969
Auf dem Dajti, 1964 Auf dem Llogarapass, August 1969 Vlora 1969
Në Karaburun, janar 1972
Në Llogora, gusht 1969
Natën nëpër rrugët e Gjirokastrës, maj 1969 Në Valbonë, qershor 1970
In karaburun im Januar 1972 Auf dem Llogarapass im August 1969 In der Nacht auf den Strassen von Gjirokastra
im Mai 1969
In Valbona im Juni 1970
Çast pushimi, 1972 Duke shetitur në malin e Dajtit Çast pushimi në malin e Dajtit Dhjetor 1973
In den Ferien 1972 Einen Spaziergang machend auf Dajtiberg

Ferien auf dem Dajtiberg

Dezember 1973
Në bibliotekën e shtëpisë Me vajzën Pranverën
In der Bibliothek des Hauses Mit der Tochter Pranvera  
Me nipërit dhe mbesat, 1977 Vizitë në një familje gjirokastrite, mars 1978
Mit den Enkeln und Enkelinnen 1977 Besuch bei einer Familie aus Gjirokastra,
März 1978
Çaste pune, 1978 Duke lexuar gazetën, shtator 1981 Me nipërit në krah me mbesën
Bei der Arbeit 1978 Die Zeitung lesend, September 1981 Mit Enkeln auf dem Arm Mit einer Enkelin
Një mbesë i fshinë këpucët Në mesin e fëmijëve dhe nipërve e mbesave 1983
Eine Enkelin putzt ihm die Schuhe In mitten von Kindern und Enkeln und Enkelinnen 1983
Me motrat Sanijen dhe Haxhën Me djalin Ilirin dhe nipin e porsalindur Me famljen e Sokolit
Mit den Schwestern Sanija und Haxha Mit dem Sohn Iliri und dem eben geborenen Enkel Mit der Familie von Sokoli
Yllka, ju jeni vetë e ardhmja! Janar 1985 Çaste pune
Yllka, ihr seid die Zukunft selbst! Januar 1985 Bei der Arbeit
Me djalin Sokolin Me një mbesë të tij 6 prill 1985
Mit dem Sohn Sokoli Mit einer Enkelin 6. April 1985
Duke vallëzuar me fatosët e Sarandës, mars 1978 Në Drilon Enver Hoxha me nënën e tij, Tiranë, 16 tetor 1966
Mit den Jungpionieren von Saranda tanzend,
März 1978
In Drilon Enver Hoxha mit seiner Mutter, Tirana am 16.Oktober 1966
   
Familienstammbaum