klieshe

 

librat në shitje

 

Mundësia e pagesës:

Pagesa përmes xhirollogarisë bankare
> Të dhënat e xhirollogarisë do t'i merrni gjatë procedurës së porosisë përmes E-Mail
PayPal

Shpenzimet postare të dërgesës (economy, pako):
Europë: deri 500g CHF 9.50 // deri 1kg CHF 12.50 // deri 2kg CHF 24.- // deri 5kg CHF ndryshon sipas vendeve
Nëpër botë: deri 500g CHF 12.- // deri 1kg CHF 18.- // deri 2kg CHF 32.- // deri 5kg CHF ndryshon sipas vendeve
Zvicër: deri 2kg CHF 7.- // deri 5kg CHF 9.-

Për libra të vegjël, të cilat mund të futen në një zarf, tarifa do të jetë ajo që vlenë për letrat.

Rekomandë: Shtesa prej CHF 6.-

 


Librat për shitje dhe sasia e tyre

Vepra 39

Vepra 39

Vepra 40

Vepra 40

Vepra 41

Vepra 41

Vepra 38

Vepra 38

Vepra 37

Vepra 37

Vepra 33

Vepra 33

Filmi shqiptar

Filmi shqiptar